Sesiapa Yang Mengamalkan Surah Ini, InshaAllah Jasabnya Tidak Akan Mereput Dan Membusuk Di Dalam Kubur Setelah Meninggal Dunia

Rasulullah SAW pada suatu ketika bersabda:
“Demi Allah yang jiwaku di Genggaman-Nya, sesungguhnya QUL HUWALLAHU AHAD itu
tertulis di sayap malaikat Jibraila a.s, ALLAHHUS SOMAD itu tertulis di sayap malaikat Mikail
a.s, LAM YALID WALAM YUULAD tertulis pada sayap malaikat Izrail a.s, WALAM YAKULLAHU
KUFUAN AHAD tertulis pada sayap tertulis pada sayap malaikat Israfil a.s”.

Berkata ibny abbas r.a bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : “Ketika saya (Rasulullah SAW)
isra’ ke langit, saya melihat arasy di atas 360,000 pilar dan jarak jauh antara satu pilar ke pilar
yang lain ialah 300,000 tahun perjalanan.Pada tiap-tiap pilar itu terdapat padang pasir yang
jumlahnya 12,000 dan luasnya setiap padang itu seluas dari timur hingga ke barat.Pada setia
padang itu terdapat 80.000 malaikat yang mana kesemuanya membaca surat Al-ikhlas.
Setelah mereka selesai membaca surat tersebut maka berkata mereka: “Wahai tuhan kami,
sesungguhnya pahala dari bacaan kami ini kami berikan kepada orang yang membaca surah AlIkhlas
baik lelaki maupun perempuan”.

Riwayat Anas bin Malik
juga merekam kisah berkaitan surat Al-Ikhlas.
“Suatu ketika 70.000 malaikat di utus datang kepada seorang sahabat di madinah yang
meninggal.Kedatangan para malakat itu hingga meredupkan cahaya matahari.70.000 malaikat
di utus hanya karena almarhum sering membaca surat ini.

Anas bin Malik yang saat itu sedang bersama Nabi Muhammad SAW di tabuk merasakan
cahaya matahari redup tidak seperti biasanya dan malaikat jibril datang kepada nabi untuk
memberitakan kejadian yang sedang terjadi di Madinah.Rasulullah SAW bersabda:
“Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sewaktu sakit sehingga dia meninggal dunia, maka
tubuhnya tidak akan membusuk di dalam kuburnya dan para malaikat akan membawanya
dengan sayap mereka melintasi titia siratul mustaqim lalu menuju ke syurga.” (HR Qurtuby).
Sungguh surat al-ikhlas ini memiliki pahala yang besar bagi yang mangamalkannya, dari pada
waktu luang kita terbuang akan jauh lebih baik bila kita membaca surat pendek ini.

Dari Abu Sa’id (Al-Khudri) bahwa seorang laki-laki mendengar seseorang membaca dengan
berulang-ulang Qul Huwallahu ahad’.Tatkala pagi hari, orang yang mendengar tadi mendatangi
Rasululah SAW dan menceritakan kejadian tersebut dengan nada se akan-akan merendahkan
surat Al-Ikhlas.Kemudian Rasulullah SAW bersabda :
”Demi yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya surat ini sebanding dengan sepertiga
Al-Qur’an”. (HR Bukhari no.6643)

Nabi Shalllallahu alaihi wasaallam bersabda , “apakah seorang di antara kalian tidak mampu
untuk membaca sepertiga Al-Qur’an dalam semalam?” Mereka mengatakan “Bagaimana kami
bisa membca sepertiga Al-Qur’an ?” Lalu nabi Shallallahualaihi wasallam bersabda, Qul
huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur’an”.(HR. Muslim no.1922).
Subhanallah, semoga kita bisa mengamalkannya setiap waktu.
Jangan lupa di bagikan saudaraku
Rasulullah SAW bersabda :“Siapa yang menyampaikan satu ilmu dan orang yang membaca
mengamalkannya maka di akan beroleh pahala walaupun sudah tiada.”

Add Comment

4 × 5 =